Köp Indutrade

Datum: 2006-06-14 13:36

Handelsbanken råder sina kunder att köpa Indutrade.

Handelsbanken råder sina kunder att köpa Indutrade. Banken anser att den nuvarande värderingen är omotiverad mot bakgrund av den låga risken i verksamheten, ett fritt kassaflöde på 7-9 procent samt en hög direktavkastning. Därtill har Indutrade en låg nettoskuldsättning.
Kurs då rekommendationen gavs:
86,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser