Köp i nedgången, vinsten ökar 2010-2011

Datum: 2010-03-09 11:13

Köp

Nobia

Nobia

Nobia är Europas största köksbolag och utvecklingen är fortsatt trög på många marknader men konjunkturläget börjar förbättras. En viktig konkurrent i Storbritannien har gått i konkurs, vilket ger Nobia ett bättre marknadsläge. Ålandsbanken räknar med kraftiga vinstlyft under 2010-2011 efter ett svagt 2009. Nobias justerade rörelseresultat för Q4 landade 23 % under marknadens förväntningar på grund av den svaga utvecklingen i Kontinentaleuropa. Ålandsbanken anser att värderingen av bolaget är motiverad i och med att marginalerna sjunkit, men eftersom banken tror att marginalerna vänder upp framöver bör också aktiekursen göra detta. Rekommendationen Köp upprepas och riktkursen höjs till 52 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
38,4 kr
Riktkurs:
52 kr

Rekommendation från: Ålandsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser