Köp Husqvarna

Datum: 2006-06-27 10:51

Kaupthing rekommenderar köp i Husqvarna.

Kaupthing upprepar rekommendationen köp i Husqvarna med riktkurs 114 kronor. Husqvarna kommer att släppa dess första rapport som ett noterat bolag den 18:e juli och fokus kommer huvudsakligen att ligga på utsikterna givet osäkerheten kring de amerikanska konsumenterna, enligt Kaupthing. Värderingen av Husqvarna på egen hand är attraktiv, men den är även attraktiv relativt konkurrenter där Husqvarna värderas till en rabatt, enligt Kaupthing. Den rabatten är inte befogad givet stabiliteten i vinsterna och den starka marknadspositionen, anser Kaupthing. Dessutom kommer Husqvarna vara aktiv inom förvärv, vilket kommer öka intresset för aktien, enligt Kaupthing. Vinst per aktie förväntas bli 6,50 kronor för 2006 och 7,10 kronor för 2007, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
84,25 kr
Riktkurs:
114 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser