Köp Husqvarna

Datum: 2007-02-28 17:50

Handelsbanken rekommenderar köp för Husqvarna.

Svenska Handelsbanken upprepar köprekommendationen för Husqvarna och riktkursen höjs till 142 kronor från 135 kronor efter bolagets bokslutsrapport. Husqvarna gynnas av sin styrka på den europeiska marknaden, i ett läge där USA mattas av, enligt Handelsbanken. Framgångar på europeiska marknader, och främst Östeuropa och Ryssland, samt vunna marknadsandelar var förklaringen till att resultatet under fjärde kvartalet överträffade konsensus med 36 procent, enligt Handelsbanken. Styrelsens önskan att få mandat för emission av aktier håller också dörren öppen för ytterligare förvärv, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
107,25 kr
Riktkurs:
142 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser