Köp Holmen

Datum: 2001-04-30 08:32

Danske Securities återupprepar sin köprekommendation av Holmen efter bolagets rapport.

Det kommande året spås bli starkt och Holmen anses ligga väl till på marknaden med sina sencykliska produkter. Trots en något sämre marknad än väntat spås bolagets kärnverksamhet utvecklas väl den närmsta tiden. Värderingen ser enligt banken attraktiv ut och under innevarande år spås en vinst per aktie på 21,9 kronor. Nästa år väntas vinsten minska något och bli 21,6 kronor. Rekommendationen förblir köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
201 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser