Köp HMS Networks

Datum: 2008-01-03 14:21

Handelsbanken rekommenderar köp för HMS Networks

Handelsbanken inleder bevakningen av HMS Networks med en köprekommendation och riktkurs 90 kronor. Bolaget är exponerat mot stark tillväxt på de underliggande marknaderna. Affärsmodellen är effektiv och har hävstång samtidigt som bolaget också har en imponerande historik med en årlig tillväxt på 35 procent under de senaste tio åren. Uppsidan kan vara 30 procent enbart genom att växa i takt med vinsterna, givet en god försäljningstillväxt och ökade rörelsemarginaler. I dagsläget handlas bolaget till P/E(08e) på 19 gånger och P/E(09e) på 16 gånger, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
66,5 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser