Köp H&M

Datum: 2001-10-03 08:40

Köp

H&M B

En stark rapport från H&M lägger grunden för Danske Securities köprekommendation.

Investmentbanken upprepar sin köprekommendation för hennes & Mauritz sedan bolaget nyligen levererat en stark rapport för det tredje kvartalet. Banken anser det vara positivt att försäljningen är fortsatt stark och att marginalerna ökar samt att bolaget fortfarande går bra på alla marknader. Danske Securities anser inte att värderingen är något problem men sänker dock prognosen avseende vinsten per aktie något, ned med fyra procent från 4,41 till 4,23 kronor per aktie, på grund av något högre kostnader än analytikerna räknat med.
Kurs då rekommendationen gavs:
187 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser