Köp H&M

Datum: 2002-09-19 11:07

Köp

H&M B

Mäklarjätten Carnegie rekommenderar köp av H&M.

H&M:s rapport infriade marknadens höga krav, skriver Carnegie i en första analys av dagens siffror. Resultatet före skatt uppgick till 1906 miljoner kronor, vilket innebar att utfallet överträffade Carnegies estimat med 3% och marknadens genomsnittsprognos med 10%. Divergensen förklaras av en starkare bruttomarginal än väntat. Försäljningen till befintliga butiker steg med 6%, vilket är starkt på en fallande marknad och innebär att ytterligare marknadsandelar tagits. Carnegie kommer att höja sina estimat och upprepar köp med riktkursen 210 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
172 kr
Riktkurs:
210 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser