Köp H&M

Datum: 2003-06-05 15:13

Köp

H&M B

SEB Enskilda Banken rekommenderar sina kunder att köpa Hennes & Mauritz.

Banken menar att trots att H&M under våren visat sämre färsäljning äv vad som varit väntat så har resultatet hållits uppe och marginalerna har varit starka. SEB spår inte att H&M har några större reor på gång som skulle kunna bryta den starka marginaltrenden och menar att bolaget står mycket starkt. Sett till årets och kommande års prognoser handlar aktien på p/e 21,9 samt 19,2.
Kurs då rekommendationen gavs:
171,5 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser