Köp H&M

Datum: 2003-07-10 17:56

Köp

H&M B

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att köpa Hennes & Mauritz.

H&M har under de senaste månaderna uppvisat svaga omsättningsökningar. De har de lyckats parera med högre marginaler, skriver H&Q. Mäklarfirman upprepar sin köprekommendation inför den kommande omsättningssiffran.
Kurs då rekommendationen gavs:
188 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser