Köp H&M

Datum: 2004-03-25 12:40

Köp

H&M B

Finska Evli Bank rekommenderar sina kunder att köpa Hennes & Mauritz.

Evli anser att klädkedjan H&M:s rapport för det första kvartalet i stort var i linje med förväntningarna och bedömer fortsatt att bolaget kommer att återgå till stark tillväxt under resten av 2004. Försäljningen för ett jämförbart butiksbestånd förväntas stiga tillsammans med bestående marginaler på toppnivåer jämfört med sektorn. Evli upprepar köprekommendationen. Riktkursen sätts till 250 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
196,25 kr
Riktkurs:
250 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser