Köp H&M

Datum: 2005-02-03 09:40

Köp

H&M B

SEB Enskilda Banken råder sina kunder att köpa Hennes & Mauritz.

SEB Enskilda Banken upprepar sin köprekommendation på Hennes & Mauritz. Banken ser få hot mot bolagets rörelsemarginal, även om det som för alla klädeskedjor finns risk för att nya kollektioner inte blir så lyckade och därmed risk för lägre försäljningstillväxt i det korta perspektivet. Banken gillar H&M:s höga utdelning. Riktkursen sätts till 292 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
232,25 kr
Riktkurs:
292 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser