Köp H&M

Datum: 2005-03-22 15:49

Köp

H&M B

ABG Sundal Collier upprepar sin köprekommendation för H&M.

Svensknorska ABG Sundal Collier upprepar sin köprekommendation för H&M. ABG räknar med klädkedjan skall kunna höja bruttomarginalen ytterligare i år. Låga lagernivåer, gynnsamma växelkurser, billigare insatsvaror och en minskad prispress är faktorer som gör att ABG räknar med en bättre bruttomarginal för H&M i år. Riktkursen höjs från 260- till 270 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
234,5 kr
Riktkurs:
270 kr

Rekommendation från: ABG Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser