Köp H&M

Datum: 2006-01-30 08:39

Köp

H&M B

Finska Evli rekommenderar köp av H&M.

Finska Evli rekommenderar köp av H&M. Banken säger sig vara stärkt i sin uppfattning att marknadens oro för H&M:s bruttomarginal kommer att avta och att investerarnas fokus nu återigen går mot bolagets goda llväxtmöjligheter. Evli menar att Hennes & Mauritz har stora möjligheter att växa, då de är relativt små på de flesta befintliga marknader.
Kurs då rekommendationen gavs:
282 kr
Riktkurs:
350 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser