Köp HIQ

Datum: 2007-10-24 10:14

Handelsbanken är nöjd med den senaste rapporten från HIQ.

Handelsbanken anser att rapporten resultatmässigt hamnade som förväntat. Men rekryteringen av personal överträffade förväntningarna. Antalet anställda hade under kvartalet stigit till 979, jämfört med 742 samma period i fjol, vilket Handelsbanken betecknar som "imponerande", särskilt med tanke på den höga lönsamheten. Banken spår att den goda marknadsutvecklingen består.
Kurs då rekommendationen gavs:
39 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser