Köp Hexagon

Datum: 2009-12-01 11:25

Håller

Håller kapitalmarknadsdag mellan kl.14-17 idag där fokus bland annat ligger på omsättningsmålet på 20 mdr kronor och rörelsemarginalen för 2011 ligger fast på 20 %. Det är även av intresse med eventuella kommentarer angående förvärvsmöjligheter. Detta framgår av Erik Penser FKs affärsbrev.
Kurs då rekommendationen gavs:
96,5 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser