Köp Hennes & Mauritz

Datum: 2006-09-29 15:02

Köp

H&M B

SEB rekommenderar köp i H&M.

SEB upprepar köprekommendationen och riktkursen höjs till 350 kronor från 320 kronor efter kvartalsrapporten. H&Ms kvartalsrapport var imponerande med starka bruttomarginaler, trots en något sämre försäljning än förväntat, enligt SEB. Försäljningsomkostnaderna växer i en lugnare takt samtidigt som investeringskostnaderna minskar, enligt SEB. Detta skapar goda förutsättningar för H&M de kommande kvartalen, enligt SEB. Vinstprognoserna för året och nästa år höjs, men tillväxtförväntningarna för september sänks på grund av det varma vädret, enligt SEB.
Kurs då rekommendationen gavs:
307,5 kr
Riktkurs:
350 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser