Köp Hennes & Mauritz

Datum: 2006-10-02 16:01

Köp

H&M B

Handelsbanken rekommenderar köp för H&M.

Handelsbanken upprepar köprekommendationen för H&M och riktkursen höjs till 360 kronor från 340 kronor. Bruttomarginalen förväntas öka under innevarande år till 59,1 procent, en ökning med 30 punkter, enligt Handelsbanken. För helårsperioden därefter, 2006/2007, förväntas bruttomarginalen öka ytterligare till 59,6 procent, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
307,75 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser