Köp Hennes & Mauritz

Datum: 2006-12-18 17:34

Köp

H&M B

SEB rekommenderar köp för H&M.

SEB rekommenderar köp för H&M med riktkurs 400 kronor. Butiksexpansionen förväntas öka ytterligare nästa år jämfört med i år och försäljningstillväxten förväntas bli 15 procent under 2007, enligt SEB. De långsiktiga prognoserna för butiksexpansionen dras nu upp och inkluderar nu även Japan, enligt SEB.
Kurs då rekommendationen gavs:
338,75 kr
Riktkurs:
400 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser