Köp Hennes & Mauritz

Datum: 2007-09-26 16:17

Köp

H&M B

Glitnir rekommenderar köp för Hennes & Mauritz

Glitnir initierar bevakningen av Hennes & Mauritz med en köprekommendation och riktkurs 485 kronor efter tredje kvartalets rapport. Rapporten var något lägre än förväntat, men den visade ändå de flesta positiva poster som banken ville se, enligt Glitnir. Dessa var en klart bättre bruttomarginal än förväntat, en god lagernivå, och en god start för höstkollektionen, enligt Glitnir. Samtidigt finns de långsiktiga tillväxtutsikterna fortfarande där, enligt Glitnir. Vinst per aktie förväntas bli 16,20 kronor för 2007 och 18,90 kronor för 2008, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
390,5 kr
Riktkurs:
485 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser