Köp Hennes & Mauritz

Datum: 2008-01-14 13:27

Köp

H&M B

HQ Bank rekommenderar köp av Hennes & Mauritz-aktien.

Detaljhandeln har tagit alldeles för mycket stryk under den senaste tidens börsnedgång och det svaga sentimentet i sektorn har gjort bra aktier billiga, enligt HQ Bank. H&Ms tillväxt under 2008 drivs av ökad distanshandel och och högre nyöppningstakt trots lägre försäljning i jämförbara butiker, enligt HQ Bank. Samtidigt har H&M effektiviseringspotential inom inköp och logistik en dämpande effekt på kostnadsökningar, enligt HQ Bank. H&M gynnas också mer än konkurrenterna av dollarkursen, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
333,25 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser