Köp Hennes & Mauritz

Datum: 2008-04-01 12:59

Köp

H&M B

HQ Bank rekommenderar köp för Hennes & Mauritz

HQ Bank rekommenderar köp för Hennes & Mauritz efter kvartalsrapporten. Jämförbar omsättning överraskade till och med ledningen positivt tack vare stark februariförsäljning, enligt HQ Bank. Bruttomarginalen på 59,6 procent var högre än väntat, liksom EBIT och vinst per aktie, enligt HQ Bank. Ledningen är positiv till lagersammansättningen, och tillväxtbidraget från distanshandeln stärks vilket kompenserar något för förväntat svagare jämförbar försäljning, enligt HQ Bank. Nettotillskottet av butiker under första halvåret blir något lägre än förväntat, enligt HQ Bank. Kursuppgången på rapporten var stark och kan leda till kortsiktig vinsthemtagning, enligt HQ Bank. Vinst per aktie förväntas bli 19,50 kronor för 2008 och 22,11 kronor för 2009, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
372,25 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser