Köp Hennes & Mauritz

Datum: 2009-09-24 11:34

Köp

H&M B

Citigroup rekommenderar köp i Hennes & Mauritz

Citigroup upprepar köprekommendationen i Hennes & Mauritz med riktkurs 435 kronor efter kvartalsrapporten. Resultatet före skatt var i linje med konsensus, men försäljningen var svagare än väntat med en ökning om 13 procent, mot väntade 17 procent, enligt Citigroup. I augusti minskade försäljningen i jämförbara butiker 11 procent mot konsensus på -5 procent, enligt Citigroup. Bruttomarginalen ökade 80 punkter mot en väntad nedgång med 100 punkter, främst drivet av valutasäkringar på interna varuflöden som gav en positiv effekt om 60 punkter samt ohedgade varuinköp i dollar som gav 100 punkter, enligt Citigroup. Ökningen av varulagret om 29 procent förklaras till hälften av expansionen och valutaomräkningseffekter, enligt Citigroup. Även om tredje kvartalets resultat efter skatt var marginellt bättre än konsensus gör den svagare försäljningen att rapporten kommer att ses som sämre än förväntat vilket kan komma tynga aktien i det korta perspektivet, enligt Citigroup. H&M handlas för närvarande till en måttlig premie mot det 20-åriga sektorgenomsnittet med EV/ebit om 12,5, enligt Citigroup.
Kurs då rekommendationen gavs:
408,5 kr
Riktkurs:
435 kr

Rekommendation från: Citigroup

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser