Köp Hemtex

Datum: 2007-06-18 17:15

Swedbank rekommenderar köp för Hemtex.

Swedbank höjer rekommendationen för Hemtex till köp från neutral med riktkurs 150 kronor. Starka utsikter för vinst per aktie motiverar högre multiplar, enligt Swedbank. Bankens oro på kort sikt för rapporten för det fjärde kvartalet visade sig riktiga, enligt Swedbank. Höjd utdelning, överraskande hög försäljning för jämförbara enheter och en tidigare svag aktieutdelning gav ändå en kursuppgång, enligt Swedbank. Det är värt att upprepa att Hemtex är ett intressant investeringsobjekt på lång sikt eftersom de starka VPA utsikterna motiverar högre multiplar, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
134,875 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser