Köp Hemtex

Datum: 2007-09-06 16:58

Kaupthing rekommenderar köp för Hemtex.

Kaupthing rekommenderar köp för Hemtex med riktkurs 170 kronor efter kvartalsrapporten. Försäljningen blev något lägre än förväntat, medan jämförbar försäljningstillväxt bara blev 1 procent, vilket var en besvikelse, enligt Kaupthing. Anledning till den låga tillväxten är att bolaget har öppnat många butiker i Sverige vilka tar kunder från varandra, enligt Kaupthing. Framtida expansion kommer dock huvudsakligen ske utanför Sverige, vilket minskar den effekten, enligt Kaupthing. Bruttomarginalen var högre än förväntat och på väg mot målet på 60 procent, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
123,75 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser