Köp Haldex

Datum: 2005-09-22 16:52

Redeye rekommenderar köp i Haldex.

Redeye rekommenderar köp i Haldex och bedömmer att aktien borde värderas upp med 15-20 procent. Redeye har varit något försiktiga i lönsamhetsprognoserna men ser nu mer utrymme för positiva överraskningar efter möte med Haldex VD. Haldex upplever fortsatt stark efterfrågan i USA och ser inga stora risker för kundförluster. Under hösten genomför Haldex prishöjningar för att kompensera för högre priser på insatsvaror.
Kurs då rekommendationen gavs:
145,5 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser