Köp Haldex

Datum: 2005-10-31 14:40

Hagströmer & Qviberg rekommenderar köp i Haldex.

H&Q rekommenderar köp i Haldex. Haldex rapport för det tredje kvartalet var svag, men engångsfaktorer kan till stor del förklara avvikelserna enligt H&Q. Haldex är fortfarande billigast bland verkstad och är en av få turnaroundkandidater inom verkstad nu när nya VD tydligt fokuserar på volymer med vinst istället för volymer anser H&Q. Värdet på Haldex är 180 kronor i grundscenariot och potentiellt 200 kronor i ett optimistiskt scenario. Vinst per aktie förväntas bli 11,94 kronor för 2005 och 15,36 kronor för 2006.
Kurs då rekommendationen gavs:
137,75 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser