Köp G&L Beijer

Datum: 2006-03-20 14:13

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar köp i G&L Beijer.

Handelsbanken upprepar köp av G&L Beijer och höjer riktkursen till 228 kronor från 219 kronor. Handelsbanken är optimistiska till kylmarknaden och tror på en fortsatt konsolidering i Europa där G&L Beijer har tio procent av marknaden, enligt Handelsbanken. Prognoserna för den förväntade organiska tillväxten höjs, enligt Handelsbanken. Synergieffekter från G&L Beijers senaste förvärv är troliga och nya förvärv förväntas trigga aktien, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
215,75 kr
Riktkurs:
228 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser