Köp Ericsson

Datum: 2002-08-05 09:58

Redeye rekommenderar köp av Ericsson.

Ericssons prospekt för nyemissionen släpps sannolikt under den kommande veckan, spår analyshuset Redeye. Prospektet kommer förhoppningsvis att ge större klarhet hur mycket som bolaget måste amortera under hösten och om bolaget tvingas ta ytterligare kundfinansiering i balansräkningen på grund av den senaste tidens sänkningar av kreditbetyget. Enligt Redeyes bedömning bör Ericsson inte ha några problem att reda ut sin lånesida i en normal kreditmarknad men läget på telekommarknaden kan mycket väl göra bankerna mer restriktiva. Köprekommendationen består.
Kurs då rekommendationen gavs:
9,3 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser