Köp Ericsson

Datum: 2004-04-13 12:07

Enskilda Securities anser att Ericsson är köpvärd.

Enskilda Securities har justerat upp sina prognoser för 2004 till 2006 med cirka 12 procent. Enskilda menar att bolaget nu efter en tuff tid är inne i en fas där marknaden kommer att höja sina prognoser på bolaget. Vidare menar banken att Nokias vinstvarning vänts till något positivt för Ericsson då det visat sig att systemen går bra. Målkursen anges till 26 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
23,55 kr
Riktkurs:
26 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser