Köp Ericsson

Datum: 2004-07-23 09:14

Finska Evli rekommenderar sina kunder att köpa Ericsson.

Finska Evli Bank menar att Ericssons rapport var mycket stark. Banken höjer sina estimat på grund av den starka rapporten. Banken räknar nu med att Ericsson kommer att leverera ännu starkare marginaler under 2005. Prognoserna höjs för Ericssons vinst per aktie till 1,18 kronor för 2004 och till 1,43 kronor för 2005. Riktkursen sätts till 30 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
20,35 kr
Riktkurs:
30 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser