Köp Ericsson

Datum: 2004-08-26 03:12

Erik Penser Fondkommission rekommenderar sina kunder att köpa Ericsson.

Erik Penser Fondkommission rekommenderar sina kunder att köpa Ericsson. Mäklarfirman menar nu att Ericsson visar upp en ”bra nulägesbild” med ett starkt momentum. Vidare menar Penser att den framtida kursutvecklingen, till stor del kommer att hänga på hur stark den nuvarande återhämtningen på marknaden är och menar samtidigt att drivkrafterna för en ökad försäljning finns. I år spås en vinst per aktie på 1,15 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
20,35 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser