Köp Ericsson

Datum: 2005-05-19 09:54

Hagströmer & Qviberg höjer rekommendationen på Ericsson till köp.

Hagströmer & Qviberg höjer rekommendationen på Ericsson till köp. Mäklarfirman men att den underliggande tillväxten i industrin är stark. Fler abonnenter och växande investeringar talar för stark tillväxt 2005-2006, skriver H&Q och menar även att bolaget kommer att ta marknadsandelar. Lönsamheten är hög, vilket i en kombination med en försiktig värdering talar för att aktien är köpvärd. I år spås en vinst på 1,34 kronor per aktie. 2006 och 2007 väntas vinsten per aktie hamna på 1,49- respektive 1,57 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
22,7 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser