Köp Ericsson

Datum: 2005-09-13 14:19

Kaupthing upprepar rekommendationen köp för Ericsson.

Kaupthing upprepar rekommendationen köp för Ericsson med en riktkurs om 35 kronor. Detta motsvarar 20 gånger 2006 förväntade vinst. Bakom rekommendationen ligger förväntningar om en dramatisk förbättring av genomlysningen av 3G behovet i Kina inom de sex kommande månaderna vilket kommer föranleda multipelhöjningar och höjningar av marknadens konsensus vinstestimat. Riktkursen sätts till 35 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,4 kr
Riktkurs:
35 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser