Köp Ericsson

Datum: 2005-10-25 15:18

Öhman rekommenderar köp för Ericsson.

E. Öhman J:or Fondkommission rekommenderar köp i Ericsson med riktkurs 32 kronor efter kvartalsrapporten. Ericssons rapport för tredje kvartalet var överlag i linje med förväntningarna anser Öhman. De enda dåliga nyheterna enligt Öhman var att kassaflödet var negativt på grund av en ökning av rörelsekapital. Ericssons prognoser för 2006 var högre än Öhmans förväntningar vilket leder till att Öhman höjer estimaten för försäljning under 2006 och vinst per aktie till 1,58 kronor för 2006 och 1,71 kronor för 2007. Riktkursen sätts till 32 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,1 kr
Riktkurs:
32 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser