Köp Ericsson

Datum: 2005-11-10 10:25

Kaupthing rekommenderar köp i Ericsson.

Kaupthing rekommenderar köp i Ericsson med riktkurs 35 kronor. Investerare har lagt oproportionerligt mycket vikt på Marconi transaktionen och låtit aktien falla till bottenlåga värderingsnivåer på 15 gånger 2006 vinst per aktie trots goda utsikter för mobilsystem, anser Kaupthing. Ytterligare abonnenttillväxt och förbättrad insikt i Kina under första halvåret 2006 kommer höja aktiekursen och vinstförväntningar enligt Kaputhing.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,5 kr
Riktkurs:
35 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser