Köp Ericsson

Datum: 2006-01-20 14:23

Kaupthing rekommenderar köp i Ericsson.

Kaupthing upprepar rekommendationen köp i Ericsson och höjer riktkursen till 36 kronor från 35 kronor efter att Marconi förvärvet inkluderas. Kaupthing förväntar sig substantiellt orderinflöde under de kommande månaderna och värderingen på Ericsson ligger under konkurrenternas trots högre försäljnings- och vinsttillväxt, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,6 kr
Riktkurs:
36 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser