Köp Ericsson

Datum: 2007-02-07 13:25

Glitnir rekommenderar köp i Ericsson.

Glitnir initierar bevakningen av Ericsson med en köprekommendation och riktkurs 30 kronor efter helårsrapporten. Rapporten visade bra siffror men förväntningarna på bolaget var mycket högt ställda och allt annat än fantastiska siffror var otillräckligt, enligt Glitnir. Ericsson missade också att uppnå dess mål med positivt kassaflöde för helåret 2006 och dessutom yttrade Ericsson några varningar vad gäller utsikterna för 2007, enligt Glitnir. Låg tillväxt i vinst per aktie skapar ytterligare utflöde ur sektorn, enligt Glitnir. Aktiekurstriggers skulle vara ett ökat orderflöde och ett förvärv i närtid, enligt Glitnir. Vinst per aktie förväntas bli 1,78 kronor för 2007 och 1,94 kronor för 2008, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
0 kr
Riktkurs:
30 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser