Köp Ericsson

Datum: 2007-04-26 14:16

Glitnir rekommenderar köp i Ericsson.

Glitnir upprepar köprekommendationen i Ericsson med riktkurs 34 kronor efter kvartalsrapporten. Ericssons marknadsutsikter är oförändrade på en fortsatt tillväxt för GSM/WCDMA marknaden globalt på runt 5 procent, enligt Glitnir. Ericsson lägger dock till en långsiktig prognos för marknaden som säger att bolaget förväntar sig en årlig tillväxt på 8-9 procent, vilket även är den historiska tillväxten under de senaste 40 åren, enligt Glitnir. Marknaden har sjunkit under 2000-2003 och har nu en tillväxt på runt 5 procent, vilket implicerar att tillväxttakten kommer att öka från nuvarande nivåer framöver, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,55 kr
Riktkurs:
34 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser