Köp Ericsson

Datum: 2007-07-23 13:30

Glitnir rekommenderar köp för Ericsson.

Glitnir upprepar köprekommendationen för Ericsson med riktkurs 34 kronor efter kvartalsrapporten. Försäljningen var något högre medan rörelseresultatet och vinst per aktie var något lägre än förväntat, enligt Glitnir. Den underliggande verksamheten växer med en god och stabil takt medan besvikelsen under andra kvartalet nästan helt berodde på Multimedia divisionen, enligt Glitnir. Ingenting i rapporten förändrar dock de positiva långsiktiga utsikterna för Ericsson, enligt Glitnir. Vinst per aktie förväntas bli 1,71 kronor för 2007 och 2,00 kronor för 2008, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,33 kr
Riktkurs:
34 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser