Köp Ericsson

Datum: 2007-11-07 16:58

Swedbank rekommenderar sina kunder att köpa Ericsson.

Swedbank upprepar köprekommendationen för Ericsson med riktkurs 23 kronor. Nortel har rapporterat rörelsemarginalen uppdelat per segment för första gången, vilket ger en fingervisning om vad som är möjligt att uppnå, enligt Swedbank. Nortel hade rörelsemarginaler på 16 procent inom enheten jämförbar med Ericssons Networks där Ericsson har 8 procent. Inom service hade Nortel en rörelsemarginal på 19 procent jämfört med Ericssons 15 procent, enligt Swedbank. Detta visar på att det finns lönsamma segment i industrin om fokus inte är alltför aggressiv på att ta marknadsandelar anser Swedbank.

Vinst per aktie förväntas bli 1,39 kronor för 2007 och 1,41 kronor för 2008, enligt Swedbank.

Riktkurs: 23 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
18,89 kr
Riktkurs:
23 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser