Köp Eniro

Datum: 2004-10-11 14:00

Köp

Eniro

UBS rekommenderar sina kunder att köpa Eniro.

UBS höjer rekommendationen för katalogkoncernen Eniro till köp, från neutral, inför bolagets kapitalmarknadsdag. Där väntas bolagets VD Tomas Franzén väntas där presentera bolagets strategi. UBS menar vidare att man bör bevaka detaljer om omstruktureringskostnader och avyttringar av icke-kärnverksamheter. Riktkursen sätts till 72 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
63,625 kr
Riktkurs:
72 kr

Rekommendation från: UBS Warburg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser