Köp Eniro

Datum: 2005-09-29 16:04

Köp

Eniro

SEB rekommenderar köp i Eniro.

SEB rekommenderar köp i Eniro. Förvärvet av Findexa ser strategiskt riktigt ut anser SEB och väntas ge årliga kostnadssynergier på 100 miljoner kronor med fullt effekt från 2007. Köpet finansieras genom 5,4 miljarder kronor i ökad skuldsättning samt en nyemmission om 26,81 miljoner aktier. Eniro sänker sin direktavkastning i det korta perspektivet men siktar på att snarast möjligt återgå till en utdelning motsvarande 75 procent av resultatet.
Kurs då rekommendationen gavs:
89,5 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser