Köp Eniro

Datum: 2008-04-30 11:15

Köp

Eniro

Handelsbanken rekommenderar köp i Eniro

Handelsbanken upprepar köprekommendationen i Eniro och riktkursen höjs till 67 kronor från 65 kronor. Eniro är just nu i en övergångsfas, enligt Handelsbanken. Det betyder att intäktstillväxt förväntas under 2008 men att EBITDA belasstas med ökade kostnader för säljare, enligt Handelsbanken. Nästkommande år kommer istället EBITDA utvecklingen planas ut när det justeras för skatter och synergiaffekter i Danmark medan intäkterna samtidigt fortsätter att växa, enligt Handelsbanken. Först 2010 börjar EBITDA stiga då intäktsökningarna är större än kostnadsökningarna, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
38,9 kr
Riktkurs:
67 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser