Köp Enea

Datum: 2004-11-24 13:42

Köp

Enea

SEB Enskilda Banken rekommenderar sina kunder att köpa Enea.

Efter en presentation av Eneas ledning bekräftas enligt SEB att framtiden ser bra ut för bolaget. Enea omförhandlar nu licensavtal till royalbaserade avtal. Bolagets mål är att ha 75 procent av OSE-relaterade intäkter från royalties, jämfört med dagens 30 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
4,44 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser