Köp Enea

Datum: 2005-06-21 11:35

Köp

Enea

S-E Banken har träffat Enea och bankens positiva bild av bolaget bekräftades under mötet.

Banken ser inga tecken för att marknaden för Enea skulle försvagas samtidigt som prissänkningarna inom konsultverksamheten är lägre än vad man tidigare ränkat med. Banken ser möjlighet för uppjusteringar av prognosen för 2005. Rekommendationen Köp består och aktien finns med i S-E Bankens IT-korg.
Kurs då rekommendationen gavs:
4,96 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser