Köp Elekta

Datum: 2002-06-25 13:01

Alfred Berg rekommenderar sina storkunder att köpa Elekta.

Alfred Berg anser att Elektas Onkologidivision kommer att bli det allra mest betydelsefulla affärsområdet för bolagets tillväxt och marginalutveckling under en överskådlig framtid. Mäklarfirman har uppgraderat sina marginalmål för Elekta så att de numera ligger i linje med bolagets mål om åtta till tio procent. Alfred Berg anser att bolaget är billigt relativt sett mot konkurrenterna samt att Elekta kommer att fortsätta sin starka utveckling. Firman upprepar därför sin köprekommendation för bolaget och sätter riktkursen till 121 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
98 kr
Riktkurs:
121 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser