Köp Electrolux

Datum: 2006-04-19 16:58

Handelsbanken rekommenderar köp i Electrolux.

Handelsbanken rekommenderar köp i Electrolux inför kvartalsrapporten. Under senare tid har VD talat allt mer ökad försäljning samt högre marginaler genom lanseringar av nya produkter eller t.o.m. genom förvärv, vilket kan tolkas som att ledningen är säker på att de interna omstrukturerings- och produktutvecklingsprocesserna löper väl, enligt Handelsbanken. Avknoppningen av Husqvarna lär synliggöra värdena i koncernen och Handelsbanken värderar Husqvarna till 1,1 gånger och ”nya Electrolux” till 0,46 gånger försäljningen, vilket implicerar cirka 15 procent uppsida i aktien, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
223 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser