Köp Electrolux

Datum: 2006-06-02 16:07

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i Electrolux.

Penser rekommenderar köp i Electrolux innan uppdelningen. Värdet av koncernen ligger i intervallet 225 till 250 kronor där Electrolux/Inomhusprodukter har ett rimligt värde på 125 till 140 kronor per aktie och Husqvarna ett rimligt värde på 100 till 110 kronor per aktie, enligt Penser. Husqvarna är en stabil verksamhet med bra kassaflöde medan Electrolux/Inomhusprodukter verksamhet är tuff med behov av löpande omstruktureringar, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
200,5 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser