Köp Electrolux

Datum: 2008-02-22 11:58

HQ Bank rekommenderar köp av Electrolux

HQ Bank höjer rekommendationen av Electrolux till köp från den tidigare rekommendationen No Case. Eftersom multiplarna för Electrolux är attraktiva jämfört med konkurrenterna finns det en möjlig uppsida på 25 procent i aktien, enligt HQ Bank. Huvudscenariot ger ett värde på aktien på 155 kronor, enligt HQ Bank. Idag impliceras en snittmarginal på 3,5 procent, men om allting går Electrolux väg går det att motivera ett värde på upp till 230 kronor, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
101,875 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser